علي بهره مند، رئيس اتحاديه صنف قنادان تهران

زولبيا و باميه در واحدهاي صنفي درجه يک کيلويي ۷۰ هزار تومان و در واحدهاي درجه دوم کيلويي ۶۰ هزار تومان

استقبال از خريد شيريني در نوروز امسال قابل توجه نبود

 

 

رييس اتحاديه قنادان تهران گفت: زولبيا و باميه در واحدهاي صنفي درجه يک کيلويي ۷۰ هزار تومان و در واحدهاي درجه دوم کيلويي ۶۰ هزار تومان است.

علي بهره مند با اشاره به قيمت زولبيا و باميه در ماه رمضان، گفت: زولبيا و باميه در واحدهاي صنفي درجه يک کيلويي ۷۰ هزار تومان و در واحدهاي درجه دوم کيلويي ۶۰ هزار تومان است.

وي با اشاره به بالا رفتن قيمت شکر و روغن، تصريح کرد: دولت براي تنظيم بازار ماه رمضان اقدام به توزيع شکر و روغن با نرخ دولتي براي واحدهاي قنادي کرده است.

رئيس اتحاديه قنادان تهران با بيان اينکه استقبال از خريد شيريني در نوروز امسال در تهران قابل توجه نبود، گفت: در سال جاري تعداد قابل توجهي از مردم از تهران خارج شدند از اينرو ميزان خريد شيريني نسبت به سالهاي گذشته کاهش پيدا کرد.