با حضور هيئت رئيسه و روساي اتحاديه هاي صنفي تهران:

اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد

        اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور هيئت رئيسه اتاق و روساي اتحاديه هاي صنفي به منظور بررسي بودجه ۱۴۰۱ تعدادي از اتحاديه هاي صنفي و برخي موارد ديگر امروز ۱ خرداد ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات اين اتاق برگزار شد. در ابتداي اين اجلاس قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران […]

 

 

 

 

اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور هيئت رئيسه اتاق و روساي اتحاديه هاي صنفي به منظور بررسي بودجه ۱۴۰۱ تعدادي از اتحاديه هاي صنفي و برخي موارد ديگر امروز ۱ خرداد ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات اين اتاق برگزار شد.

در ابتداي اين اجلاس قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران ضمن خيرمقدم و ابراز خرسندي از کاهش شيوع ويروس کرونا بيان داشت: اصناف در دو سه سال گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا و رکود و کسادي بازار وضعيتي نامطلوبي داشتتند؛ لذا چالش و مسائل مبتلابه تمام صنوف در حوزه مالياتي در جلسه اخيري که با رياست سازمان امور مالياتي کشور در اتاق اصناف برگزار گرديد به اطلاع ايشان رسانده شد که اميدواريم خروجي و نتايج مثبتي براي ماليات اصناف داشته باشيم.

رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعامل سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف تهران در قالب تشکيل کارگروه مالياتي بيان کرد: پيروجلسه تشکيل شده با رياست سازمان امور مالياتي کشور پس از تعريف و ايجاد کارگروه مالياتي، وضعيت مالياتي اصناف و نحوه عملکرد و همکاري سازمان و اتاق بررسي و تصميماتي اتخاذ خواهد شد.

فراهاني در خصوص برنامه کميسيون نظارت مبني بر ساماندهي واحدهاي بدون پروانه بيان داشت: برنامه کميسيون نظارت بر اين مبناست که امسال هيچ واحد صنفي بدون پروانه کسب نداشته باشيم اين در حالي است که بسياري از اتحاديه هاي صنفي براي شناسايي و صدور و تمديد پروانه کسب با مشکلات متعددي رو به رو هستند؛ لذا اين مسائل بايد از سوي اتحاديه ها و اتاق اطلاع رساني و سپس اقدام گردد.

وي همچنين به تصميم وزارت صمت در خصوص واحدهاي بدون پروانه اشاره کرد و افزود: وزارت صمت در نظر دارد از طريق سازمان توسعه تجارت، کالايي در اختيار واحدهاي صنفي بدون پروانه قرار نگيرد.

رئيس اتاق اصناف تهران به جمع آوري شبانه تابلوهاي مغازه ها از سوي شهرداري اشاره کرد و ادامه داد: اين کار يک عمل غيرقانوني مي باشد؛ لذا براي حل و مقابله با آن از طريق حکم ديوان وارد عمل شديم.

ابراهيم درستي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران نيز با توجه به نزديکي ايام ارايه اظهار نامه هاي مالياتي گفت: وضعيت دو سه سال اخير اصناف بسيار بحراني و چالش برانگيز بوده است. اصناف در اين ايام با درآمدهاي پايين و افزايش هزينه ها رو به رو بودند.

درستي تصريح کرد: سازمان امور مالياتي نبايد تنها به مغازه ها براي گرفتن ماليات چشم داشته باشد. چيزي که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد فرارهاي مالياتي است که خوشبختانه با جلسات و تعاملاتي که با سازمان داشتيم و همچنين ديدگاه متفاوت سازمان اميد داريم اتفاقات خوبي بيفتد.

در جريان اين اجلاس بودجه تعدادي از اتحاديه هاي صنفي که در کميسيون بودجه اتاق بررسي و به تصويب اعضاي آن رسيده بود؛ همچنين برخي موارد ديگر بررسي و به تصويب اجلاس رسيد.