در جلسه ساماندهي بازار اجاره مسكن به رياست معاون اول رييس جمهور مطرح شد

تسهيلات بانكي وديعه مسكن براي متقاضيان واجد شرايط افزايش يافت

برخورد با متخلفان در خصوص رعايت سقف افزايش اجاره بها تشديد مي شود

 

 

جلسه ساماندهي بازار اجاره مسكن صبح امروز چهارشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد و پيشنهادات وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار اجاره مسکن و کمک هاي حمايتي دولت و ارايه تسهيلات بانکي به متقاضيان واجد شرايط مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

محمد مخبر در اين جلسه كه وزراي راه و شهرسازي و دادگستري و همچنين معاون حقوقي رييس جمهوري حضور داشتند، با اشاره به اقدامات و برنامه هاي دولت براي آرامش بازار اجاره مسكن تاكيد كرد: كمك هاي حمايتي و پرداختي وديعه مسكن به افراد واجد شرايط به ويژه بخشي از جامعه كه در تهيه مسكن دچار مشكلات اساسي هستند، متمركز مي شود.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: با كمك دستگاه هاي نظارتي بايد تمامي مصوبات هيات دولت و ستاد تنظيم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغيير قيمت ها در بازار اجاره مسكن و همچنين عملكرد بنگاه ها و مشاوران ملكي با دقت پيگيري شود.

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نيز در اين جلسه گفت: سقف تسهيلات وديعه اجاره مسكن و اسكان موقت به خانوارهاي واجد شرايط در سال جاري تا ۴ برابر افزايش يافته است و كمك هاي تسهيلاتي و حمايتي دولت به گونه اي تنظيم شده است كه بدون تحريك بازار مسكن كمك هاي دولت در اختيار مستاجرين قرار گيرد.
وي ادامه داد: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تسهيلات بانکي به متقاضيان واجد شرايط در تهران به ۱۰۰ ميليون تومان، در مراکز استانها به ۷۰ ميليون تومان و در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ ميليون تومان افزايش يافته است .

در اين جلسه مقرر شد براي نظارت بيشتر بر اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار در خصوص تعيين سقف براي افزايش اجاره بها تا ۲۵ درصد براي تهران، ۲۰ درصد در كلان شهرهاي بالاي يك ميليون نفر و ۱۵ درصد براي ساير شهرها؛ تمهيدات قانوني جهت برخورد با متخلفان انديشيده شود.

در اين جلسه همچنين وزارت راه و شهرسازي گزارشي از برآورد متوسط ميزان اجاره بها در سال ۱۴۰۱ ارايه كرد و پيشنهادات اين وزارتخانه در خصوص اجراي بسته تسهيلات كمك وديعه مسكن و سقف افزايش تمديد اجاره در تهران، كلان شهرها و شهرهاي بزرگ مصوب ستاد تنظيم بازار مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

از جمله اين پيشنهادات مي توان به ارقام تسهيلات كمك وديعه مسكن به منظور كاهش فشار ناشي از افزايش ميزان اجاره براي خانوارها، سقف تسهيلات بانكي طبق قانون جهش توليد مسكن، نرخ سود تسهيلات وديعه مسكن براي دهك هاي مختلف جامعه، چگونگي احراز شرايط متقاضيان دريافت وديعه مسكن و راهكارها براي بازار اجاره اشاره كرد.
همچنين اعضاي اين جلسه بر ثبت اجاره نامه هاي رسمي با قابليت پيگيري حقوقي در بنگاه هاي مسکن، الزام به داشتن كد رهگيري براي مشاوران املاك و همچنين تشديد نظارت ها توسط سازمان هاي نظارتي در راستاي اجراي دقيق مصوبات ستاد تنظيم بازار براي رعايت سقف افزايش اجاره بهاي مسكن در كشور تاكيد كردند