جلسه ارزيابي وضعيت تامين و عرضه کالاهاي اساسي در سطح بازار برگزار شد

    در راستاي بررسي و ارزيابي وضعيت تامين و عرضه کالاهاي اساسي در سطح بازار، همچنين رسيدگي به برخي از مشکلات و چالش هاي مبتلابه اتحاديه هاي صنفي مرتبط با توزيع کالاهاي اساسي، جلسه اي با حضور قاسم نوده فراهاني رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، حشمت ا… عسکري معاون هماهنگي اقتصادي […]

 

 

در راستاي بررسي و ارزيابي وضعيت تامين و عرضه کالاهاي اساسي در سطح بازار، همچنين رسيدگي به برخي از مشکلات و چالش هاي مبتلابه اتحاديه هاي صنفي مرتبط با توزيع کالاهاي اساسي، جلسه اي با حضور قاسم نوده فراهاني رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران، حشمت ا… عسکري معاون هماهنگي اقتصادي استاندار تهران، محمود سيجاني رئيس سازمان صمت استان تهران، سرهنگ نادر مرادي معاونت نظارت بر اماکن عمومي فاتب، سرهنگ کاکاوند رئيس سازمان بسيج اصناف تهران بزرگ، سعيد پازوکي سرپرست سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، عباس ارشدي مديرکل اداره غله استان تهران، روساي اتحاديه هاي صنفي حوزه کالاهاي اساسي تهران و برخي از مسئولان نهادها و سازمان هاي مرتبط با توليد، پخش، توزيع و بازرسي حوزه کالاهاي اساسي در محل اتاق اصناف تهران تشکيل شد.

در اين جلسه روسا و نمايندگان اتحاديه نانوايان سنتي تهران، اتحاديه نان سنگکي تهران، اتحاديه نان هاي فانتزي تهران، اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران، اتحاديه خواربارفروشان تهران، اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران، اتحاديه عطار، سقط فروش، مواد دخاني و شوينده هاي تهران، اتحاديه فروشندگان لبنيات تهران، اتحاديه سوپرمارکت داران و مواد پروتيئني تهران، حسين مصطفي زاده توليدکننده، توزيع کننده همچنين رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ايمني و آتش نشاني تهران به بيان برخي مشکلات و چالش هاي صنف خود در ارتباط با فروش و تامين کالاهاي اساسي از جمله برنج، نان، روغن، لبنيات و شکر پرداختند.

مشکلات مربوط به وجود قيمت هاي قديم بر روي کالاها، حاشيه سود کم خرده فروشان از فروش روغن( ۳درصد)- مشخص نبودن جايگاه بيرون بري نانوايان لواشي در طرح يارانه آرد، نوسان قيمت گندم در گستره جهاني و تاثير آن بر مقدار يارانه پيش بيني شده، دقت نظر در اجراي طرح يارانه نان در استان تهران، فروش اجباري روغن به همراه ديگر اقلام از سوي شرکت هاي توزيعي، تعدد و همپوشاني بازرسي ها از واحدهاي صنفي، عملکرد نامناسب صدا و سيما در ارتباط با نانوايان، کاهش سود عمده فروش و خرده فروش علي رغم افزايش قيمت ها، توليد سبد خريد از سوي توليدکنندگان روغن و مشکلات ناشي از کد نقش از جمله موضوعات مطرح شده از سوي روساي اتحاديه هاي صنفي حاضر در اين جلسه بود.

در پايان اين جلسه مقرر شد روساي اتحاديه هاي صنفي حاضر در جلسه چالش ها، نقطه نظرات و راهکارهاي خود را به صورت مکتوب و مستند در اختيار اتاق اصناف تهران بگذارند تا از طريق ارسال آن به استانداري مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

حاضران در جلسه نسبت به همفکري، همکاري، داشتن وحدت رويه در مديريت بازار و امور اقتصادي، التزام به اجراي قانون و مهمتر از همه ايجاد آرامش در ميان مردم و بازار تاکيد کردند.