حسين دروديان، عضو هيئت رئيسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران:

انجام ۱۲ هزار و ۵۳۷ بازرسي در شهريور ۱۴۰۱ از صنوف تهران/ اجراي گشت هاي بازرسي براي سهولت دسترسي مردم به نوشت افزارهاي آموزشي

  حسين دروديان، عضو هيئت رئيسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به نتايج شکايات مردمي نيز گفت: تعداد کل شکايات تلفني ۲۱۶۶مورد بوده که از طريق سامانه تلفن ۱۲۴ در قالب ستاد خبري دريافت شد. از اين تعداد ۸۹۹ مورد متخلف و ۱۲۶۷مورد غيرمتخلف بوده اند. دروديان در ارتباط […]

 

حسين دروديان، عضو هيئت رئيسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به نتايج شکايات مردمي نيز گفت: تعداد کل شکايات تلفني ۲۱۶۶مورد بوده که از طريق سامانه تلفن ۱۲۴ در قالب ستاد خبري دريافت شد. از اين تعداد ۸۹۹ مورد متخلف و ۱۲۶۷مورد غيرمتخلف بوده اند.

دروديان در ارتباط با آمار گشت هاي مشترک نيز بيان داشت: تعداد ۶۹ مورد گشت مشترک با سازمان ها و ارگان هاي مختلف به عمل آمده است که از بين ۸۲۰ مورد بازرسي انجام شده در مجموع ۱۸۶ پرونده تنظيم گرديده است.

معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره به اجراي گشت هاي بازرسي همزمان با شروع فصل مدارس گفت: با توجه به شروع فصل مدارس و بازگشايي دانشگاه ها و مراکز آموزشي در راستاي رفاه حال مردم، مديريت و نظارت بيشتر در بازار خريد و فروش نوشت افزار گشت هاي بازرسي ويژه اي ايجاد شد