*مخالفت مجلس با استیضاح وزیر صمت

«فاطمی امین» وزیر ماند*

  🔸نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با استیضاح «سیدرضا فاطمی‌امین» مخالفت کردند. 🔸در جلسه علنی امروز وزیر صمت دفاعیات خود را مطرح و در نهایت استیضاح به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۸۴ رای موافق و ۱۸۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع و ۲ باطله از مجموع […]

 

🔸نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با استیضاح «سیدرضا فاطمی‌امین» مخالفت کردند.

🔸در جلسه علنی امروز وزیر صمت دفاعیات خود را مطرح و در نهایت استیضاح به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۸۴ رای موافق و ۱۸۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع و ۲ باطله از مجموع ۲۷۴ نماینده با استیضاح وزیر «صمت» مخالفت شد و «فاطمی‌امین» وزیر ماند.