قابل توجه همکاران گرامی

ثبت نام بیمه تکمیل درمان

  همکاران گرامی نظر به سنوات گذشته شرکت بیمه دانا از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ اقدام به ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی می نماید لطفا با توجه به محدودیت ظرفیت و زمان هرچه […]

 

همکاران گرامی نظر به سنوات گذشته شرکت بیمه دانا از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ اقدام به ثبت نام بیمه تکمیل درمان شما عزیزان و خانواده محترمتان و افراد شاغل در واحد صنفی با پوشش حداکثر تعهدات درمانی می نماید لطفا با توجه به محدودیت ظرفیت و زمان هرچه سریعتر با تصویر دفترچه بیمه پایه و کارت ملی به اتحادیه مراجعه و یا با شماره تماس ۰۹۱۲۲۸۴۹۳۹۶ (خانم نخعی) ویا شماره ۶۶۹۴۴۴۱۱ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل نمائید. اتحادیه صنف قنادان تهران