در راستاي تعامل و همکاري بيشتر:

نشست رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با رئيس سازمان صمت استان تهران برگزار شد

در اين نشست علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با ارائه گزارشي از اهداف و برنامه هاي هيئت رئيسه دوره سوم اتاق اصناف تهران به بيان مسائل حوزه اصناف از جمله لزوم اصلاح قانون نظام صنفي با حضور کارشناسان اصناف، مشکلات حاصله از نحوه فعاليت کسب و کارهاي مجازي و فروشگاه […]

در اين نشست علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با ارائه گزارشي از اهداف و برنامه هاي هيئت رئيسه دوره سوم اتاق اصناف تهران به بيان مسائل حوزه اصناف از جمله لزوم اصلاح قانون نظام صنفي با حضور کارشناسان اصناف، مشکلات حاصله از نحوه فعاليت کسب و کارهاي مجازي و فروشگاه هاي زنجيره اي در قالب اتحاديه هاي کشوري، تاثيرات عدم ثبات ارز بر بازار، لزوم مديريت واحد در نظارت بر واحدهاي صنفي و … پرداختند.

محمود سيجاني رئيس سازمان صمت استان تهران نيز در ادامه با بيان اينکه هيئت رئيسه جديد اتاق اصناف تهران با قوت و قدرت شروع بکار نموده و با اجراي صحيح برنامه هاي ارائه شده ميتوانيم شاهد رشد و شکوفايي هر چه بيشتر اتحاديه هاي صنفي و اصناف در تهران باشيم.

سيجاني با تاکيد بر حمايت همه جانبه از هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در رفع و تسهيل مشکلات اصناف گفت: تمام ظرفيت هاي سازمان صمت و کميسيون نظارت استان تهران همراه و پشتوانه شما در راستاي ارتقاء جايگاه اصناف خواهد بود.