علي بهر‎ه مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران: حذف قيمت دستوري به نفع مصرف کننده است/ عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت هاي بازار

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در خصوص قيمت شيريني شب يلدا بيان داشت: از سال ۱۴۰۰ که اتحاديه قيمت هاي دستوري نمي دهد، عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت هاي بازار است؛ اما از آنجا که مواد اوليه افزايش نيافته افزايش قيمتي در شب يلدا نخواهيم داشت. علي بهره […]

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در خصوص قيمت شيريني شب يلدا بيان داشت: از سال ۱۴۰۰ که اتحاديه قيمت هاي دستوري نمي دهد، عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت هاي بازار است؛ اما از آنجا که مواد اوليه افزايش نيافته افزايش قيمتي در شب يلدا نخواهيم داشت.

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اعلام کرد: قيمت يک کيلوگرم شيريني خشک در محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و شيريني تر هم از کيلويي ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است که اين قيمت ها در شب يلدا گران نخواهد شد.

بهره مند حذف قيمت دستوري را به سود مردم دانست و اظهار داشت: حذف قيمت دستوري به نفع مصرف کننده است چرا که در بازار رقابت ايجاد مي کند و قيمت ها بر اساس متريال مصرفي و کيفيت عرضه، تعيين مي شود که قيمتي منصفانه و مناسب خواهد بود. البته ما نيز به عنوان ناظر در بازار حضور داريم و اگر کسي شکايتي داشته باشد به آن رسيدگي مي کنيم.

طبق گفته رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران قيمت يک کيلوگرم شيريني خشک در محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و شيريني تر هم از کيلويي ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است که اين قيمت ها در شب يلدا گران نخواهد شد.