علي بهر‎ه‎مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران:

۲۰ دي ماه روز ملي گرامي‎داشت قناد انتخاب شد

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اعلام کرد: ۲۰ دي ماه هر سال به عنوان گراميداشت «روز ملي قناد» انتخاب و به زودي در تقويم رسمي کشور نيز ثبت خواهد شد. علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اظهار کرد: بعد از سال ها […]

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اعلام کرد: ۲۰ دي ماه هر سال به عنوان گراميداشت «روز ملي قناد» انتخاب و به زودي در تقويم رسمي کشور نيز ثبت خواهد شد.

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران اظهار کرد: بعد از سال ها پيگيري، روز ۲۰ دي ماه سال جاري اولين گراميداشت روز قناد تعيين و اين تاريخ از امسال به عنوان روز ملي قناد نامگذاري شد.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران افزود: قرار است با همکاري و مساعدت شوراي فرهنگ عمومي کشور در آيندهاي نزديک روز قناد به تقويم رسمي نيز اضافه شود.

وي گفت: اکثر نمايشگاه ها و مسابقات شيريني و کيک بيستم دي ماه برگزار مي شود؛ لذا اين روز است به عنوان روز قناد انتخاب شده است.