با حضور عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف و جمعي از مديران اجرايي اتحاديه هاي صنفي تهران؛

دومين جلسه آموزشي سامانه نوين اصناف (صدور مجوزهاي صنفي) برگزار شد

  اتاق اصناف تهران در راستاي رفع مشکلات متعدد کاربران اتحاديه هاي صنفي با سامانه نوين اصناف “درگاه ملي صدور مجوزهاي صنفي” اقدام به برگزاري دومين جلسه آموزشي و پاسخگويي با حضور حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق و دست اندکاران سامانه مذکور در روز يک شنبه۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ در سالن همايش هاي اين اتاق […]

 

اتاق اصناف تهران در راستاي رفع مشکلات متعدد کاربران اتحاديه هاي صنفي با سامانه نوين اصناف “درگاه ملي صدور مجوزهاي صنفي” اقدام به برگزاري دومين جلسه آموزشي و پاسخگويي با حضور حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيسه اتاق و دست اندکاران سامانه مذکور در روز يک شنبه۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ در سالن همايش هاي اين اتاق کرد.

.در اين جلسه که با حضور مدير اجرايي اتاق اصناف تهران، برخي روساء و جمعي از مديران اجرايي اتحاديه هاي صنفي و طراحان و دست اندرکاران سامانه مذکور حضور داشتند ابتدا حسين اسدي، دبير اجرايي اتاق اصناف تهران در خصوص مشکلات متعدد سامانه و عدم کاربري آن به لحاظ فني مطالبي را عنوان کرد.

در ادامه مديران اجرايي اتحاديه هاي صنفي به عنوان کاربران سامانه نوين اصناف به بيان مشکلات و نواقص سامانه مذکور در فرايند اجرا و عملکرد آن پرداختند که پاسخ هايي از سوي مديران اين سامانه ارايه شد.

لازم به ذکر است با توجه به تعدد مشکلات، نارسايي و نواقص متعدد اين سامانه مقرر شد مديران اجرايي اتحاديه هاي صنفي، مشکلات و نظرات خود را به صورت مکتوب به اتاق ارسال نمايند تا به ضميمه نامه اي از سوي اتق به مراجع ذي صلاح اعلام گردد.