علي جدي، نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس:

تشويق يا جريمه؛ اصناف قانون‎مدار توان مقابله با فراريان مالياتي را ندارند/ آشفتگي بازار ثمره دخالت دولت در بازار

  علي جدي، نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن شوراي اسلامي با بيان اينکه در بحث ماليات قوانين بايد به گونه اي اصلاح شود که اصناف قانون مدار تشويق شوند نه جريمه، تا رعايت قانون افزايش يابد گفت: کساني که ماليات خود را مرتب مي پردازند توان مقابله با فراريان مالياتي و يا اصناف بدون […]

 

علي جدي، نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن شوراي اسلامي با بيان اينکه در بحث ماليات قوانين بايد به گونه اي اصلاح شود که اصناف قانون مدار تشويق شوند نه جريمه، تا رعايت قانون افزايش يابد گفت: کساني که ماليات خود را مرتب مي پردازند توان مقابله با فراريان مالياتي و يا اصناف بدون پروانه کسب را ندارند.

وي با بيان اينکه دخالت دولت در بازار باعث آشفتگي آن مي شود گفت: بايد مديريت بازار را به خود اصناف بسپاريم. اين نگاه دولتي به اصناف اجازه درست کار کردن را به آنها نمي دهد.

اطلاع از ميزان جرائم دريافتي

نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن شوراي اسلامي با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي و پرهيز دولت از ارائه اطلاعات در خصوص ميزان جرائم دريافتي از پرونده هاي صنفي و تخصيص يک سوم درآمد حاصل از آن گفت: عدم رعايت اين تبصره باعث ايجاد فساد و مشکل خواهد شد.

جدي تاکيد کرد: اگر اصناف نتوانند به اطلاعات مالي صنف خود دسترسي داشته باشند ديگر انگيزه بازرسي را از دست مي دهند و بايد اين موضوع در کميسيون صنايع و معادن رسيدگي شود.

وي ادامه داد: اعتماد به اصناف نتيجه بهتري را به بار خواهد آورد. همانگونه که در دوران کرونا آنها با گذشتن از سود و سلامت خود اجازه ندادند تا بازار کمبودي را حس کند.