2 تا 5 خرداد تهران _ برج میلاد

نمایشگاه و پنجمین دوره مسابقات طراحان و سازندگان کیک های تجسمی ایران (گزارش تصویری)