علي بهر‎ه‎مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران:

قيمت شيريني و محصولات قنادي تابعي از بالا بودن هزينه هاي توليد/ سهم شيريني در سبد مصرف بسياري از خانوارها کم شده است

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران با تاکيد بر اينکه قيمت شيريني اصلا گران نيست گفت: ميزان عرضه و تقاضا، کيفيت محصولات و گراني مواد اوليه قيمت شيريني را تعيين مي کند. ‎‎ علي بهره‎مند،؛ رئيس اتحاديه د ارندگان قنادي و شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در گفت وگويي […]

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران با تاکيد بر اينکه قيمت شيريني اصلا گران نيست گفت: ميزان عرضه و تقاضا، کيفيت محصولات و گراني مواد اوليه قيمت شيريني را تعيين مي کند.

‎‎

علي بهره‎مند،؛ رئيس اتحاديه د ارندگان قنادي و شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در گفت وگويي که با پايگاه اتاق اصناف تهران انجام داد بيان کرد: درحوزه شيريني ها و صنف قنادي اصلا گراني وجود ندارد؛ بلکه قيمت شيريني و محصولات قنادي که امروز شاهد آن هستيم نتيجه و ماحصل تورمي است که گران شدن مواد اوليه و بالا رفتن هزينه هاي توليد وعرضه را موجب شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت ها تابع نظام عرضه و تقاضا هستند وکيفيت محصولات و رضايت مصرف کننده ها نيز در تعيين قيمت ها موثر است و تعادلي نسبي و مناسب را داراست.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران خاطر نشان کرد: موضوع مهمي که بايد به آن توجه کرد اين که به خاطر تورم موجود و افزيش شديد هزينه هاي زندگي متاسفانه سهم شيريني در سبد مصرف بسياري از خانوارها کم شده است.

بهره‎مند در خاتمه تصريح کرد: مهمترين چالشي که صنف قنادان و شيريني فروشان با آن مواجه هستند علاوه بر تامين مواد اوليه مرغوب براي توليد، کاهش تقاضا و خارج شدن شيريني از سبد خريد مردم است؛ زيرا تامين حداقل هاي زندگي براي عموم شهروندان دشوار شده است و اين خود ميزان فروش واحد هاي صنفي را کاهش مي دهد