با حضور رئيس، هيئت رئيسه اتاق اصناف و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران؛

ششمين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران برگزار شد

  ششمين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور حميدرضا رستگار، رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران در راستاي بررسي مسائل روز اصناف و تصميم گيري در خصوص دستور جلسات مورد نظر روز دوشنبه ۲۶تير ۱۴۰۲در سالن اجتماعات اين اتاق برگزار شد. در ابتداي اين اجلاس حميدرضا رستگار، […]

 

ششمين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور حميدرضا رستگار، رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران در راستاي بررسي مسائل روز اصناف و تصميم گيري در خصوص دستور جلسات مورد نظر روز دوشنبه ۲۶تير ۱۴۰۲در سالن اجتماعات اين اتاق برگزار شد.

در ابتداي اين اجلاس حميدرضا رستگار، رئيس اتاق اصناف تهران با تاکيد بر همکاري و وفاق بين تمامي روساي اتحاديه هاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف براي دستيابي به اهداف مورد نظر اصناف گفت: چيرگي و غلبه بر مسائل و چالش هايي که اصناف با آن روبه رو هستند در گرو معاضدت، همکاري و همدلي تمامي روساي اتحاديه هاي صنفي به عنوان متوليان و دست‎اندکاران اصناف است.

رئيس اتاق اصناف تهران افزود: اگر همفکري، همدلي و خرد جمعي بين اصناف محقق شود بدون ترديد مي توانيم به اهداف عالي اصناف و جايگاه واقعي آنها دست يابيم؛ لذا بايد برنامه محور و سيستم محور باشيم و سياست هايمان را بر اساس هدف مشخصي تعيين کنيم.

وي ادامه داد: به طور حتم اگر با هدف گذاري و برنامه مدون براي کليت اصناف پيش برويم حتي با تغيير افراد در مسئوليت هايشان در کارها و امور کلي اصناف خللي به اصل موضوع وارد نمي شود و اگر غير از اين باشد يعني يک اشکال ساختاري وجود دارد.

رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: آن چيزي که در اين روزها مي تواند به ما بسيار کمک کند شناسايي نقاط قوت و همچنين نقاط ضعف خودمان است، نبايد بگذاريم ما را به خودمان مشغول سازند. متاسفانه آنچه در رويه دولت هاي مختلف ديده شده اينکه خواستند با برنامه ها و برخي موضوعات ما را از هدف و مطالبه اصلي اصناف دور سازند تا اين قدرت را پراکنده و بدون هدف آن را تضعيف کنند.

رستگار در بخشي از صحبت هاي خود به موضوع درگاه ملي صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: برخي مي گويند درگاه مجوزها يک قانون است و ما هيچ وقت به عقب برنمي گرديم ما نيز مي گوييم اين درگاه را بر مبناي قانون نظام صنفي اجرا مي کنيم؛ لذا تمام نکته نظرات روساي اتحاديه هاي صنفي در قالب ۵۰ اشکال اجرايي درگاه مذکور به رياست جمهوري و مراکز ذيربط اعلام شده است که اميدواريم به نتايج مورد نظر اصناف برسيم.

وي همچنين موضوع پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان را خاطر نشان کرد و گفت: در آخرين تصميم گيري مربوط به اجراي اين قانون، اتحاديه هاي صنفي نيز به عنوان مراکز حقوقي مشمول اجراي آن شدند در حاليکه اتحاديه ها غيرانتفاعي بوده و بسياري از موارد ذکر شده در اين قانون در خصوص آنها صدق نمي کند؛ لذا پيگير حل اين موضوع هستيم.

رئيس اتاق اصناف تهران در پايان با تاکيد بر اينکه ملاک و اساس کار هيئت رئيسه بر محوريت برنامه است به بيان سرفصل هاي تدوين شده براي امور اين اتاق از جمله باز تعريف جايگاه واقعي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي- تغيير روش در مديريت اتاق، برنامه ريزي هدفمند براي ارتباط با قواي سه گانه، رياست جمهوري و تمامي مراکز مرتبط با امور اصناف، برنامه ريزي مجدانه براي اصلاح قوانين مالياتي و حذف قوانين زايد، برنامه ريزي مجدانه براي ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه، اصلاح رسته هاي صنفي با تشکيل کارگروه تخصصي مرتبط، ساماندهي مديريت بازرسي و نظارت اصناف، احياي جايگاه فرهنگي اتاق اصناف و ديگر موارد پرداخت.

در ادامه احمد ابوالحسني، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران طي بياناتي با تاکيد بر توانمندي سازي اتحاديه هاي صنفي گفت: يکي از مهمترين موضوعات مهم در حوزه اصناف بحث توانمندسازي اتحاديه هاي صنفي است که بدون ترديد به قدرت اتاق اصناف نيز منجر مي شود.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران افزود: يکي از حوزه توانمندي اتحاديه هاي صنفي به موضوع ظرفيت مالي آنها برمي گردد که در حال حاضر مي توان به عنوان يکي از مشکلات اصناف از آن نام برد.

ابوالحسني به تاثير برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي از سوي اتحاديه هاي صنفي و اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: يکي از راهکارهاي تحکيم و افزايش ظرفيت مالي اتحاديه هاي صنفي فعال شدن نمايشگاه هاي صنفي تخصصي با محوريت اتاق و اتحاديه هاي صنفي است که در آينده نزديک با توجه به راه اندازي کارگروهي در استانداري تهران با محوريت اصناف شاهد تحولات خوبي در اين حوزه خواهيم بود.

در ادامه محمدرضا فرجي، نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران در سخناني با تاکيد بر موضوع آموزش اصناف گفت: براي ارتقاي کميت و کيفيت آموزش اصناف؛ هم در اتاق و هم اتحاديه هاي صنفي با اساتيد و برخي دانشگاه ها هماهنگي هايي انجام گرفته و مسلما اتاق اصناف در اين خصوص پيشقدم و مصر است.

نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران با اشاره به اهميت و تاثير همدلي و همراهي تمام دست‎اندکاران اصناف تصريح کرد: اختلاف نظر و تضارب آرا موجب پيشرفت و رشد مي شود و به طور حتم اگر اصناف در کنار هم باشند و به خرد جمعي تکيه کنند مي توانند کارهاي موثري انجام دهند.

اسماعيل کاظمي، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف نيز در سخنان خود بيان کرد: بايد بهره مندي از تجربيات پيشکسوتان و بزرگان اصناف به يک فرهنگ غني در ميان اصناف تبديل شود. بدون شک يکي از نکات قابل اتکا براي پيشرفت و توسعه، استفاده از تکته نظرات افراد باسابقه و باتجربه در تمام اتحاديه ها و صنوف است.

کاظمي همچنين تصريح کرد: همراهي و همدلي در انجام بهينه تمام امور زماني حاصل مي شود که از مرحله کلام به مرحله عمل در بيايد. تضارب آرا و تفاوت ديدگاه ها و استفاده اصولي و درست آنها در زمان هاي لازم چيزي است که بايد اصناف به آن تجهيز شوند.

حسين علي‎اکبري، عضو ديگر هيئت رئيس اتاق اصناف تهران در بيانات خود با اشاره به برخي مشکلات اصناف گفت: همه ما از سوي گروهي افراد انتخاب شده ايم و متعهد به خدمتگزاري هستيم؛ لذا بايد تمام سعي خودمان را براي انجام هر چه بهتر اين وظيفه به کار بگيريم. تحقق اين مهم اثرات بسياري در وهله اول در اتحاديه ها و به دنبال آن در اتاق و ميان اصناف خواهد داشت.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران همچنين لزوم استفاده از سامانه سما براي اتحاديه هاي صنفي را يادآور شد و گفت: بسياري از امور و مکاتبات مربوط به نظارت و بازرسي در اين سامانه انجام مي شود، لذا بايد از سوي همه اتحاديه براي انجام بهتر کارها مورد استفاده قرار گيرد.

لازم به ذکر است در اين جلسه هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران در اثناي صحبت هاي خود گزارشي از عملکرد هيئت رئيسه ارايه دادند و همچنين برخي دستور کار اجلاس قرائت و با آراي حاضران تصميماتي اتخاذ شد.

در جريان اين اجلاس همچنين محمد خادم منصوري، رئيس اتحاديه فروشندگان موتورسيکلت و دوچرخه و لوازم يدکي مربوطه تهران- حميد نيکدل، رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران- سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران به عنوان ناطقين پيش از دستور به بيان مشکلات صنف متبوع و برخي مسائل اصناف پرداختند.