با حضور حمیدرضا رستگار و سرهنگ رفیعی رقم خورد؛

نشست مشترک رئیس اتاق اصناف و رئیس پلیس اماکن تهران

عصر روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲ حمیدرضا رستگار میزبان سرهنگ رفیعی و معاونان وی در اتاق اصناف تهران بود. این نشست با هدف ارتقاء سطح همکاری‌های اتاق اصناف و پلیس اماکن تهران برگزار شد.     عصر روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲ حمیدرضا رستگار میزبان سرهنگ رفیعی و معاونان وی در اتاق اصناف تهران بود. […]

عصر روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲ حمیدرضا رستگار میزبان سرهنگ رفیعی و معاونان وی در اتاق اصناف تهران بود. این نشست با هدف ارتقاء سطح همکاری‌های اتاق اصناف و پلیس اماکن تهران برگزار شد.

 

 

عصر روز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۲ حمیدرضا رستگار میزبان سرهنگ رفیعی و معاونان وی در اتاق اصناف تهران بود. این نشست با هدف ارتقاء سطح همکاری‌های اتاق اصناف و پلیس اماکن تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف تهران، در این جلسه که در فضایی صمیمانه برگزار شد، موضوعاتی نظیر تبیین وضعیت اخطارهای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، افزایش تعامل‌های دوسویه در حوزه‌های مرتبط و ارتقاء سطح همکاری‌های پیشگیرانه در موضوعات دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست مقرر شد تا موضوعات به تفکیک احصاء شده و در نشست‌های کارشناسی توسط کارشناسان هر دو سازمان مورد دقت نظر قرار گیرد و راهبردهای آتی از خروجی جلسات کارشناسی تعیین و تبیین شود.