مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور :

کدام مودیان از ابتدای فروردین مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک شدند؟

  با توجه به مکاتبه مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، مودیانی که فروش‎شان در پاییز امسال به ۱۸ میلیارد تومان برسد، از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک هستند. با توجه به مکاتبه مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، مودیانی که فروش‎شان در پاییز امسال به ۱۸ میلیارد تومان برسد، […]

 

با توجه به مکاتبه مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، مودیانی که فروش‎شان در پاییز امسال به ۱۸ میلیارد تومان برسد، از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک هستند.

با توجه به مکاتبه مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، مودیانی که فروش‎شان در پاییز امسال به ۱۸ میلیارد تومان برسد، از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک هستند.

 با توجه به مکاتبه مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با کلیه مدیران کل این سازمان، مودیانی که فروش‎شان تا پاییز سال ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیارد تومان برسد(از ابتدای سال تا پایان پاییز) از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورت حساب الکترونیک نوع ۱ و یا ۲ و ثبت در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است، این تکلیف براساس سقف ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ماده، سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش سالانه، در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.