مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اتحادیه صنف قنادان

۱-کپی سند واحد صنفی

۲- کپی اجاره نامه

۳- پایان کار تجاری

۴- عوارض مشاغل شهرداری

۵- تائیده کدپستی از اداره پست منطقه

۶- کپی از تمام صفحات شناسنامه

۷- کپی از کارت ملی

۸- کپی از کارت پایان خدمت

۹- ۴ قطعه عکس

۱۰- آخرین مدرک تحصیلی