شرکت تعاونی

رئیس تعاونی:آقای علی بهره مند               مدیر عامل: علیرضا اولاد دمشقی       آدرس: تهران خیابان شوش، بعداز سه راه وحدت اسلامی،پلاک ۵۱۷ تلفن:   ۵۵۸۱۳۶۶۲ ۵۵۶۰۵۱۵۵  

رئیس تعاونی:آقای علی بهره مند

 

 

 

 

 

 

 

مدیر عامل: علیرضا اولاد دمشقی

 

 

 

آدرس: تهران خیابان شوش، بعداز سه راه وحدت اسلامی،پلاک ۵۱۷

تلفن:   ۵۵۸۱۳۶۶۲

۵۵۶۰۵۱۵۵