مشاورمالیاتی

آقای محمد بهاری   مدت ۳۰ سال خدمت در اداره کل مالیاتهای غرب تهران درپست های:   ۱- کمک ممیز مالیاتی۲- ممیزمالیاتی۳- کارشناس مالیاتی۴- رئیس اداره وصول واجراء مالیاتی ۵- رئیس اداره نظارت وپیگیری مالیاتی ۶- رئیس امورکمسیونهای حل اختلاف مالیاتی   روزهای سه شنبه ازساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ آماده پاسخگوئی به اعضاء محترم […]

آقای محمد بهاری

 

مدت ۳۰ سال خدمت در اداره کل مالیاتهای غرب تهران درپست های:

 

۱- کمک ممیز مالیاتی۲- ممیزمالیاتی۳- کارشناس مالیاتی۴- رئیس اداره وصول واجراء مالیاتی ۵- رئیس اداره

نظارت وپیگیری مالیاتی ۶- رئیس امورکمسیونهای حل اختلاف مالیاتی

 

روزهای سه شنبه ازساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ آماده پاسخگوئی به اعضاء محترم  درمحل اتحادیه می باشد.