گردهماي روساي ادارات اصناف سازمانهاي صنعت،معدن و تجارت سراسر كشور در تدوين سند راهبردي اصناف كشور

 به گزارش اصناف ایران ، پیش نویس سند راهبردی اصناف كشور که با  توجه به الگوی swtجهت تدوین برنامه راهبردی اصناف ، با تشکیل كمیته وی‍ژه ای به ریاست یدالله صادقی و مسئولان حوزه های مختلف اصناف سراسر كشور با استفاده از اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) ، سند توسعه […]

 به گزارش اصناف ایران ، پیش نویس سند راهبردی اصناف كشور که با  توجه به الگوی swtجهت تدوین برنامه راهبردی اصناف ، با تشکیل كمیته وی‍ژه ای به ریاست یدالله صادقی و مسئولان حوزه های مختلف اصناف سراسر كشور با استفاده از اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) ، سند توسعه ، سند آمایش زمین، دستورالعمل های وزارت صمت و با اعمال نقطه نظرات اساتید هیئت علمی در حال تکمیل و تبیین میباشدد.
در این نشست كه چهار شنبه و پنج شنبه هفته جاری میباشد. اساتیدوروسای سازمانهای صنعت و معدن تجارت سراسر كشوربهمراه پیشكسوتان اصناف  با تشکیل کمیته های تخصصی در قالب سازمانهای صنعت و اتاقهای اصناف وونخبه های اصناف به پژوهش راجع به سیاست های کلی مركز امور اصناف ، انتخاب برنامه های كاربردی نوین مبنی بر نیاز سنجی اصناف كشور به  بحث و گفت‌وگو خواهند پرداخت.