فاضلی: بخشی از بودجه بازرسی اصناف از محل صدور پروانه کسب تامین خواهد شد

   رییس اتاق اصناف ایران گفت: از ابتدای اسفندماه برای صدور هر پروانه کسب 30 هزار تومان به حساب اتاق اصناف واریز می‌شود که این بودجه برای بحث نظارت هزینه خواهد شد. به گزارش اصناف ایران به نقل از ایسنا، علی فاضلی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای سازمان‌های نظارت بر اصناف است گفت: مطابق تبصره […]

   رییس اتاق اصناف ایران گفت: از ابتدای اسفندماه برای صدور هر پروانه کسب 30 هزار تومان به حساب اتاق اصناف واریز می‌شود که این بودجه برای بحث نظارت هزینه خواهد شد.

به گزارش اصناف ایران به نقل از ایسنا، علی فاضلی با اشاره به مشکلات بودجه‌ای سازمان‌های نظارت بر اصناف است گفت: مطابق تبصره هفت ماده 72 قانون نظام صنفی، بودجه نظارتی فقط از محل اخذ جرائم دیده شده که این بودجه بسیار کم است. در همین راستا امسال پیشنهاد 40 میلیارد تومانی داده‌ایم که امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس به تصویب برسد مشکل تا بخشی از بودجه سازمان‌های نظارتی حل شود.

وی در مورد بودجه اصناف و عملکرد آن در نظارت و بازرسی بهتر گفت: متاسفانه سال گذشته از بودجه 14 میلیارد تومانی چیزی نصیب ما نشد و امسال اصناف پیشنهاد 40 میلیاردی داده که اگر به تصویب مجلس برسد، مشکلات نظارت و بازرسی حل خواهد شد.

فاضلی همچنین اظهار کرد: بیش از 630 هزار واحد صنفی تولیدی کوچک فعالند ولی متاسفانه از حمایت نظام پولی و بانکی برخوردار نیستند و گسترش نظام دلالی غیر مولد آسیب شدیدی به اصناف وارد کرده است.

رییس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند بیان کرد: کارگروهی برای اصلاح این قانون تشکیل شده و هر دو روز یک بار گزارشی از آن تهیه و اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه در حدود 9 سال گذشته اقتصاد ایران به سمتی هدایت شد که به نوعی سیطره بخش عظیمی از نقدینگی‌ها در جامعه را شاهد بودیم و این امر به نظام تولید و توزیع کشور لطمه زد گفت: اکنون برای فرار از چالش‌هایی که در این راستا ایجاد شده باید به سمت و سویی حرکت کنیم که نظام تولید در مقابل نظام توزیع توجیه پیدا کند.