علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با صدور ابلاغیه از تمامی اتحادیه‌های نانوایان سراسر کشور خواست تا با توجه به افزایش قیمت نان، وزن چانه‌های نان را دقیقأ رعایت کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، وی در این اطلاعیه تصریح کرد: برخی گزارش‌های بازرسی‌های میدانی حاکی است، معدودی از نانوایان به رغم افزایش قیمت، وزن‌های اعلام شده نان را رعایت نکرده اند. به همین منظور به اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی نانوایان سراسر کشور ماموریت داده می‌شود تا بر رعایت مصوبات نظارت کرده […]

به گزارش اتاق اصناف ایران، وی در این اطلاعیه تصریح کرد: برخی گزارش‌های بازرسی‌های میدانی حاکی است، معدودی از نانوایان به رغم افزایش قیمت، وزن‌های اعلام شده نان را رعایت نکرده اند. به همین منظور به اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی نانوایان سراسر کشور ماموریت داده می‌شود تا بر رعایت مصوبات نظارت کرده و با هرگونه تخلف در حوزه نان مطابق قانون برخورد نمایند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بواسطه عدم افزایش قیمت نان در طول سه سال گذشته برای جبران قیمت‌ها، وزن نان بر اساس مصوبه اعلام شده در برخی نانوایی ها رعایت نشده بود که با پیگیری‌های مستمر اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و طرح ضربتی نظارت بر نانوایی‌ها این مشکل بزودی در سراسر کشور حل خواهد شد.