اصناف از مظاهر اجرایی سیاست های اصل 44 هستند

  رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف یکی از مظاهراجرایی اصل 44 هستند و هر جایی که صحبت از اصل 44 قانون اساسی است، اصناف نقش بسزایی را در این بخش دارند. حمیدرضا فولادگردر گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: اصناف نقش تاثیر گذاری را در راستای اصل […]

 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف یکی از مظاهراجرایی اصل 44 هستند و هر جایی که صحبت از اصل 44 قانون اساسی است، اصناف نقش بسزایی را در این بخش دارند.

حمیدرضا فولادگردر گفت‌وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: اصناف نقش تاثیر گذاری را در راستای اصل 44 قانون اساسی دارند و توسعه و رشد اقتصادی در این بخش را می توان با حمایت از اصناف شاهد بود.

وی با بیان اینکه در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی،قانون رفع موانع تولید اصلاح شد، تاکید کرد: با اصلاح قوانین ، به دنبال تقویت جایگاه اصناف در کشور هستیم.

فولادگر اظهار کرد: اصناف با داشتن جمعیت 20 میلیونی پتانسیل فراوانی را در کشور دارند و بیشتر اشخاص حقیقی هستند نه حقوقی و لذا می توان با حمایت از واحدهای صنفی تولیدی به پویایی اقتصادی رسید.

وی افزود: اتاق های اصناف ، تعاون و بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و باید اتحاد و انسجام خوبی را با هم در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و حمایت از تولید داخلی داشته باشند.

فولادگر تصریح کرد: نماینده اصناف باید در تشکل های اقتصادی حضور داشته باشد و در کمیسیون های مرتبط با اصناف حاضر باشند.

وی افزود: هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای رفع موانع این بخش تشکیل شده و رئیس اتاق اصناف ایران نیز به عضویت این مجموعه درآمده است تا به یاری حق شاهد کاهش مشکلات تولید در کشور باشیم.