انتصاب رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی یدالله صادقی را با حفظ سمت به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد. [انتصاب رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران] به گزارش اصناف ایران به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران، […]

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی یدالله صادقی را با حفظ سمت به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد.
[انتصاب رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران]

به گزارش اصناف ایران به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده در بخشی از متن حکم صادر شده آورده است: انتظار می رود با توجه به نقش مهم دبیرخانه در پیگیری برنامه ها و مصوبات ابلاغی و نیز تنظیم امور مربوط به وظایف شورا و ایجاد هماهنگی لازم بین اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همچنین دستگاههای عضو شورا با بهره گیری از ظرفیت های موجود زمینه ارتقاء فعالیت های شورا را فراهم آورید.

یادآور می شود، یدالله صادقی هم اکنون رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران است که با پیشنهاد قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی و به استناد ماده (۴) آیین نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت به این سمت منصوب شد.