گزارش تصویری همایش ملی اصناف طلایه داران و پیشگامان اقتصاد مقاومتی

به گزارش اصناف ایران، یکشنبه پنجم مهر، آیین گشایش همایش ملی اصناف طلایه داران و پیشگامان اقتصاد مقاومتی برگزار شد و در این مراسم از تمبر ایثارگران و نماد باشگاه ایثارگران اصناف رونمایی شد و همچنین از شماری از ایثارگران اصناف تجلیل شد.

به گزارش اصناف ایران، یکشنبه پنجم مهر، آیین گشایش همایش ملی اصناف طلایه داران و پیشگامان اقتصاد مقاومتی برگزار شد و در این مراسم از تمبر ایثارگران و نماد باشگاه ایثارگران اصناف رونمایی شد و همچنین از شماری از ایثارگران اصناف تجلیل شد.

MANI3414

MANI3508

MANI3390

MANI3217

MANI3593

MANI3545

MANI3532

MANI3528

MANI3552

MANI3554

MANI3543

MANI3571

MANI3215