علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان تهران: اصناف قلب اقتصاد کشور هستند

اتاق نیوز – اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی در اقتصاد ایران، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی کشور دارند و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با مردم مانند قلب اقتصادی جامعه عمل ‌می‌کنند. علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان این مطلب گفت:« ایجاد آرامش در بازار و ثبات قیمت کالاها از […]

اتاق نیوز – اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی در اقتصاد ایران، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی کشور دارند و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با مردم مانند قلب اقتصادی جامعه عمل ‌می‌کنند.

علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان این مطلب گفت:« ایجاد آرامش در بازار و ثبات قیمت کالاها از جمله اقدامات مهم اتاق اصناف ایران در یک سال گذشته است که می تواند در بهبود فضای اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.»
رئیس اتحادیه قنادان تهران افزود:« اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل هستند ؛ در طول تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی دارد.»
علی بهرمند با بیان اینکه در شرایط کنونی حفظ آرامش بازار، نیاز به همراهی بیشتر اتاق اصناف و دولت دارد گفت:« زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت ایجاد شود؛ اتاق اصناف ایران نیز برای حفظ ثبات و آرامش در بازار نیاز به همراهی و همکاری دولت دارد. »
رئیس اتحادیه قنادان تهران اظهار کرد:« نوسانات نرخ ارز هم از جمله مسایلی بود که در سال‌های اخیر باعث نوسان قیمت در بازار شده بود. اتاق اصناف ایران با مدیریت صحیح و اقدام به موقع، بازار را کنترل کرد و در حال حاضر ثبات نسبی قیمت ها در بازار حاصل تلاش اتاق اصناف ایران است.»
علی بهرمند با اشاره به برنامه های اتاق اصناف ایران برای نوسازی و بهسازی شبکه تولید و توزیع کشور، اظهار کرد:«هم اکنون نظام توزیع در حال گذر از مرحله سنتی به صنعتی و پیشرفته است. در این زمینه اتاق اصناف ایران اقدامات موثری انجام داده است که نیازمند استفاده از تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری است.»