علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان تهران در بازدید از غرفه روزنامه آسیا در نمایشگاه مطبوعات

صنف شیرینی به سمت صنعتی شدن گام بر می دارد و برخی از واحدهای اتحادیه تبدیل به برندهای معتبری در بازار شده اند.به طوری که در حاشیه شهر تهران کارخانه های مجهزی یا بهترین ماشین آلات صنعتی روز تاسیس کرده اند و شیرینی بسیار با کیفیتی تولید می کنند.  

صنف شیرینی به سمت صنعتی شدن گام بر می دارد و برخی از واحدهای اتحادیه تبدیل به برندهای معتبری در بازار شده اند.به طوری که در حاشیه شهر تهران کارخانه های مجهزی یا بهترین ماشین آلات صنعتی روز تاسیس کرده اند و شیرینی بسیار با کیفیتی تولید می کنند.