قابل توجه همکاران محترم

از همکاران عزیز دعوت میشود از مجموعه نمایشگاهی اتحادیه صنف قنادان تهران که از تاریخ 15 لغایت 18 آذر ماه سالن 35 محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد بازدید بعمل آورید. علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران

از همکاران عزیز دعوت میشود از مجموعه نمایشگاهی اتحادیه صنف قنادان تهران که از تاریخ 15 لغایت 18 آذر ماه سالن 35 محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد بازدید بعمل آورید.

علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران