علی بهرمندرئیس اتحادیه صنف قنادان تهران :رقابت پذیرکردن بنگاهها و اشتغال زایی از اثرات مثبت ادغام

رئیس اتحادیه صنف قنادان گفت: یکی از معضلات اساسی در بدنه فعالان اقتصادی موضوع موازی کاری بین اتحادیه ها است که در قانون باید اصلاح شود. علی بهرمند افزود: تداخل صنفی مشکلی است که دامن گیر تمام واحدها و رسته ها نه تنها در پایتخت  بلکه  در سطح کشورنیز شده است و اگر در این […]

رئیس اتحادیه صنف قنادان گفت: یکی از معضلات اساسی در بدنه فعالان اقتصادی موضوع موازی کاری بین اتحادیه ها است که در قانون باید اصلاح شود.

علی بهرمند افزود: تداخل صنفی مشکلی است که دامن گیر تمام واحدها و رسته ها نه تنها در پایتخت  بلکه  در سطح کشورنیز شده است و اگر در این راستا بخواهیم عوامل ناکامی کسب و کار را برسی کنیم موازی کاری در زمره این عوامل قرار خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه قنادان با بیان اینکه  به طور یقین بهبود عملکرد و افزایش نیروی انسانی اتحادیه ها  و رقابت پذیر کردن بنگاهای کوچک  و متوسط اقتصادی از اثرات  مثبت  این طرح می باشد گفت در این راستا باید کارگروهی منسجم در اتاق تشکیل شود و با برسی عملکرد اتحادیه ها جلوی اتخاذ تصمیمات جزیره ای در بدنه تشکل های صنفی گرفته شود. وی تاکید کرد با این رویه ضمن تقویت روحیه همکاری بین هیات مدیره اتحادیه ها ، مدیریت و افزایش میزان اشتغالزایی در بین اصناف تغییر مثبتی خواهد کرد.