قدرداني رئيس کل سازمان امور مالياتي از موديان، رسانه هاي جمعي و کارکنان نظام مالياتي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور پيامي به مناسبت پايان موعد ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي، از مشارکت و اعتماد موديان مالياتي جهت مشارکت چشمگير در ارايه اظهارنامه مالياتي، حمايت و همراهي رسانه هاي جمعي و همچنين تلاش کارکنان خدوم نظام مالياتي تقدير و تشکر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی […]

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور پيامي به مناسبت پايان موعد ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي، از مشارکت و اعتماد موديان مالياتي جهت مشارکت چشمگير در ارايه اظهارنامه مالياتي، حمايت و همراهي رسانه هاي جمعي و همچنين تلاش کارکنان خدوم نظام مالياتي تقدير و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از رسانه مالياتي ايران، در متن پيام سيد کامل تقوي‏ نژاد آمده است: امروز اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند حضور و مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تلاش است و در سالي که به نام « اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده، اراده ملي و عزم همگاني براي محقق ساختن اهداف اقتصاد مقاومتي که اتکا به درآمدها و منابع درون زا و تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي پايدار مالياتي از مولفه هاي اساسي آن به شمار مي رود، تنها راهکار موجود براي برون رفت از وضعيت ناپايدار اقتصادي است.

وفاق جمعي و مشارکت ملي براي ارتقاي توان نظام مالياتي و توسعه زيرساخت ها به منظور استقلال و شکوفايي اقتصاد کشور در سال جاري، نمودي دوچندان يافته و کليه ارکان نظام اکنون به اين اجماع رسيده اند که ارتقاي کارآيي و اثربخشي نظام مالياتي، سکوي پرتاب اقتصاد کشور به سمت توسعه پايدار اقتصادي به شمار مي رود.

امسال در راستاي اقدام و عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي، رويکرد حمايت از توليد، اشتغال و رونق اقتصادي در سياست گذاري هاي نظام مالياتي مورد توجه قرار گرفت. از همين رو، در خرداد و تيرماه که به بهار مالياتي موسوم است، همراهي موديان محترم با نظام مالياتي و مشارکت در امر تامين هزينه هاي جاري، عمراني و آباداني کشور، جلوه اي متفاوت يافت و حماسه اي ماندگار از وفاق جمعي به بار نشست. از يک سو با توافق منحصربه فرد نظام مالياتي با اصناف کشور، رويکرد متفاوتي از تعامل با مردم و اعتماد به موديان رقم خورد و از سويي ديگر، شاهد مشارکتي چشمگير از سوي موديان محترم بوديم که پاسخي شايسته به اعتماد نظام مالياتي بود. اين در حاليست که در اين بازه زماني، همچنين شاهد حضور حداکثري حوزه هاي فرهنگي و رسانه اي کشور اعم از صدا و سيما، مطبوعات کثيرالانتشار، خبرگزاري ها و ديگر نقش آفرينان عرصه فرهنگ و رسانه در وادي اقدام و عمل بوديم به گونه اي که جملگي با تکيه بر تمامي ظرفيت هاي موجود به ميدان آمده و رويکردي فعال و مثبت از خود بروز دادند که جاي بسي تشکر و قدرداني را دارد.

بي ترديد اين همدلي و هم زباني حاصل ارتقاي فرهنگ و نگاه مثبت ارکان مختلف جامعه و به ويژه عموم شهروندان به مقوله ماليات بوده و از همين رو، نقش ماليات و کارکردهاي آن در توسعه زيرساخت ها، عمران و آباداني کشور و همچنين توسعه خدمات و رفاه اجتماعي، آموزشي و بهداشتي، ديگر موضوعي ناآشنا و ناملموس قلمداد نمي گردد.

در اين بزنگاه تاريخي و به رسم قدرداني از موهبت همنوايي مردم با نظام مالياتي، مراتب تقدير و تشکر خود را از موديان محترم مالياتي که حماسه اي ماندگار در عرصه اقتصادي کشور رقم زدند، اعلام داشته و همچنين، عزم و تلاش جهادي همکارانم در اقصي نقاط کشور را که در دو ماه پر مشغله از سال، جلوه اي از خدمت رساني صادقانه و خالصانه را به نمايش گذاردند، ارج مي نهم.