ادغام به نفع مردم و واحدهای صنفی است

نایب رییس اتاق اصناف تهران خواستار اجرای سریع ترطرح ادغام شد نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی گفت: همانطور که در هیات عالی نظارت بر اصناف طرح ادغام واحدهای صنف با نظرات کارشناسی تصویب شده است به نظر من طرح ادغام باید طبق مصوبه هیات عالی نظارت هر زودتر […]

نایب رییس اتاق اصناف تهران خواستار اجرای سریع ترطرح ادغام شد
نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی گفت: همانطور که در هیات عالی نظارت بر اصناف طرح ادغام واحدهای صنف با نظرات کارشناسی تصویب شده است به نظر من طرح ادغام باید طبق مصوبه هیات عالی نظارت هر زودتر اجرایی شود و درخواست داریم در سریع ترین زمان ممکن با برگزاری جلسات ویژه به اجرا گذاشته شود.
ابراهیم درستی اضافه کرد: این فرصتی طلایی است تا از موازی کاری و تداخل صنفی اتحادیه های صنفی جلوگیری شود.این طرح در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نقش حایز اهمیتی دارد که باید اجرا شود.
این مقام صنفی در ادامه متذکر شد: ضرر و زیان ناشی از تداخل صنفی رامردم باید بدهند واگر کسی نفع مردم وکشور واقتصاد صنفی را مدنظر قراردهد هرگز بااین طرح مخالفت نخواهد کرد.
نایب رییس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: موافق اجرای طرح ادغام هستم و اعتقادم این است که هرچه تاخیر دراجرای این طرح صورت گیرد تاوانش را مردم ومتصدیان واحدهای صنفیباید بپردازند.
درستی خطاب به مخالفان طرح ادغام عنوان کرد: در اجرای هر طرحی نظراتی که ناشی از نفع شخصی باشد مردود است ولی اگر در راستای اجرای هر چه بهتر وسریعترطرح ادغام مخالفان نظر کارشناسی دارند ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت مخالفت با طرح ادغام شخصی بوده و نفع مردم در آن دیده نمی شود .
نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران اضافه کرد: تا کنون مخالفان روش های مطلوبی را برای اعلام نظر خود استفاده نکرده اند در حالی که اتاق اصناف تهران آمادگی کامل دریافت نظرات مخالفان را داشته و دارد هر چند که تعدادشان محدود است.