عدم آشنایی اصناف با وسایل اطفای حریق

بسیاری واحدهای صنفی قادر به استفاده از وسایل اطفای حریق نیستند. رئیس ستاد بررسی راهکارهای ایمن سازی و آموزش های لازم برای واحدهای صنفی با اشاره به مشکلات وسایل اطفای حریق در ساختمان پلاسکو، گفت: بسیاری واحدهای صنفی قادر به استفاده از وسایل اطفای حریق نیستند. ابراهیم نیا گفت: «اتاق اصناف مدت ها پیگیر این […]

بسیاری واحدهای صنفی قادر به استفاده از وسایل اطفای حریق نیستند.
رئیس ستاد بررسی راهکارهای ایمن سازی و آموزش های لازم برای واحدهای صنفی با اشاره به مشکلات وسایل اطفای حریق در ساختمان پلاسکو، گفت: بسیاری واحدهای صنفی قادر به استفاده از وسایل اطفای حریق نیستند.

ابراهیم نیا گفت: «اتاق اصناف مدت ها پیگیر این موضوعات است و سال گذشته ضمن هماهنگی با سازمان آتش نشانی و رئیس اتحادیه کفش دست دوز در مجتمع سپهسالار اقدامات پایلوت را آغاز کردیم.»

وی افزود: «حتی در آن مجموعه نوساز، شرایط به گونه ای بود که وسایل آتش زا از جمله چسب و چرم در راهروها و اتاق ها به وفور دیده می شد که درپی بروز آتش سوزی به حوادثی عمیق و فاجعه بار منتج خواهد شد.»

ابراهیم نیا با اعلام اینکه نتایج دلخواه از این بررسی ها به دست نیامد و بعد از حادثه پلاسکو تحرکی جدید در این مسئله ایجاد شد، ادامه داد: «مقرر کردیم اعمال نظر و نظارت ویژه بر واحدهای صنفی و ایمنی واحدها را داشته باشیم و برنامه ریزی این امر به بنده واگذار شده است.»

این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به این نکته که بر حسب هر شغل حوادثی مختلف آتش سوزی پدیدار می شود، گفت: «در حادثه پلاسکو شاید گاز موجود در کپسول های آتش نشانی حاضر در محل تاریخ گذشته یا خالی از پودر لازم جهت اطفای حریق بوده باشد؛ بنابراین بایستی بر اساس مقتضیات شغلی به آسیب شناسی و بررسی بپردازیم.»

ابراهیم نیا خاطرنشان کرد: «برخی مجتمع ها بر اساس آمایش و آسیب شناسی، اولویت بررسی دارند و جلسات با اتحادیه های مختلف آغاز شده است و تا کنون یک سوم اتحادیه مشاغل مختلف را بررسی کرده ایم.»

وی با اظهار به اینکه به صورت میدانی، ایمنی مشاغل را بررسی خواهیم کرد، ادامه داد: «جلسات گسترده ای با مراکزی چون آتش نشانی و دیگر سازمان های ذی صلاح صورت خواهیم داد تا روندی اثر بخشی را شاهد باشیم.»

ابراهیم نیا گفت: «اکثر واحدهای صنفی دارای کپسول آتش نشانی هستند اما بعضا قادر به استفاده از این وسایل نیستند؛ بنابراین اولویت جلسات با هیئت امنای مراکز تجاری آسیب پذیر از جمله بازار است.»

رئیس ستاد بررسی راهکارهای ایمنی سازی واحدهای صنفی افزود: «با اتحادیه های مربوط هماهنگ می شود تا آموزش های لازم ارائه و نظارت بر حفظ وسایل ایمنی و زیر ساخت سازی در اولویت برنامه ریزی های ماست.»