علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران : ادغام همگن‌ها به زمان نیاز دارد

چند سالی است ادغام اتحادیه‌های همگن به یکی از ضرورت‌های اتاق اصناف ایران تبدیل شده است. اما برای حرکت در این مسیر نیاز به کار کارشناسی دقیق داریم به طوری که برای موفقیت در اجرای طرح ادغام واحدهای همگن، نیازمند یک فرآیند زمانی حداقل یک ساله هستیم تا در این مدت زمانی، ادغام به بهترین […]

چند سالی است ادغام اتحادیه‌های همگن به یکی از ضرورت‌های اتاق اصناف ایران تبدیل شده است. اما برای حرکت در این مسیر نیاز به کار کارشناسی دقیق داریم به طوری که برای موفقیت در اجرای طرح ادغام واحدهای همگن، نیازمند یک فرآیند زمانی حداقل یک ساله هستیم تا در این مدت زمانی، ادغام به بهترین شکل انجام شود.

من و هیچ یک از روسای اتحادیه‌ها منکر تغییرات پرشتاب دنیای امروز نیستیم و ضرورت ادغام اتحادیه‌های همگن را باور داریم، زیرا برخی تداخل‌های صنفی باعث از رونق افتادن کسب‌وکار بسیاری از واحدهای صنفی شده است. به عنوان مثال بسیاری از تداخل‌های صنفی و موازی‌کاری‌ها به اتحادیه دارندگان قنادی آسیب جدی وارد کرده است. متاسفانه برخی نانوایی‌های فانتزی‌ها اقدام به عرضه شیرینی در واحدهای صنفی خود کرده و شیرینی‌های بی‌کیفیت به مردم عرضه می‌کنند و اینچنین حقوق مصرف‌کنندگان و اعضای اتحادیه ما را ضایع می‌کنند.
یکی دیگر از مزیت‌های ادغام اتحادیه‌های همگن کاهش هزینه‌هاست. با ادغام اتحادیه‌ها می‌توان با توان بیشتری بر واحدهای صنفی نظارت کرد. البته برخی روسای صنفی گمان می‌کنند ممکن است با ادغام، منافع اتحادیه آنها به خطر بیفتد، اما باید پذیرفت ادغام اتحادیه‌ها به سود اقتصاد کشور است. متاسفانه چندین سال است می‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم اما برخی منافع شخصی مانع اجرای این مهم شده است.
امید است در سال جدید طرح ادغام واحدهای صنفی اجرایی شود تا دیگر شاهد برخی موازی‌کاری‌ها در بازار نباشیم. اتحادیه‌های صنفی بازوهای فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند؛ بنابراین لازم است با دقت درباره فعالیت‌های آنها برنامه‌ریزی شود. باید با ایجاد فرآیندی اجرای مصوبه ادغام اتحادیه‌های صنفی به درستی انجام شود. باز تاکید می‌کنم ادغام واحدهای همگن یک اقدام زمان‌بر است و لازم است بادقت و نگاه کارشناسانه این طرح را دنبال کرده، پیش ببریم.
علی بهره‌مند – رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران