قابل توجه همکاران گرامی

بدینوسیله بااحترام از همکاران محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه این اتحادیه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات بازدید فرمایید . تاریخ برگزاری ۲۴الی ۲۷شهریور ماه۱۳۹۶ مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن: ۳۵، مجموعه نمایشگاهی اتحادیه قنادان تهران مقدم شما را گرامی میدارد.

بدینوسیله بااحترام از همکاران محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه این اتحادیه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات بازدید فرمایید .
تاریخ برگزاری ۲۴الی ۲۷شهریور ماه۱۳۹۶
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن: ۳۵،
مجموعه نمایشگاهی اتحادیه قنادان تهران مقدم شما را گرامی میدارد.