برگزاری همایش اصناف، طلایه داران دفاع مقدس ” گزارش تصویری”