بخشودگی هزینه حامل‌های انرژی بجای افزایش قیمت نان

رئیس اتاق اصناف از ارائه پیشنهاد بخشودگی هزینه حامل‌های انرژی به نانوایان به جای افزایش قیمت نان خبر داد. علی فاضلی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه این بخشودگی باید از سال ۹۳ تاکنون محاسبه و افزایش های اعمال شده به نانوا برگردانده شود، افزود: بخشودگی حق بیمه […]

رئیس اتاق اصناف از ارائه پیشنهاد بخشودگی هزینه حامل‌های انرژی به نانوایان به جای افزایش قیمت نان خبر داد. علی فاضلی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه این بخشودگی باید از سال ۹۳ تاکنون محاسبه و افزایش های اعمال شده به نانوا برگردانده شود، افزود: بخشودگی حق بیمه کارفرما برای بنگاههای دارای حداقل ۵ کارگر پیشنهاد دیگر اتاق اصناف به دولت است. وی با اشاره به اینکه این پیشنهادات هم اکنون به دولت ارائه شده است، گفت : عملیاتی شدن این دو موضوع چاره کار نیست اما می تواند به عنوان مسکنی برای مدت زمان کوتاه موثر واقع شود. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی هزینه دستمزد و خدمات از سال ۹۴ تاکنون ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی نیز از دیگر هزینه هایی است که با وجود این وضعیت ارائه نان به قیمت فعلی ممکن نیست. رئیس اتاق اصناف ایران قیمت فعلی نان را غیرواقعی دانست و گفت : این ثبات قیمت نان سبب آموزش تخلف به واحدهای صنفی می شود.