هفته آینده انجام می شود؛ حضور رييس اتاق اصناف در مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي

علي فاضلي رييس اتاق اصناف تهران هفته آينده در مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور خواهد يافت تا مسايل و مشكلات اصناف كلان شهر تهران و برنامه هاي اتاق و راهكارهاي كمك مجلس براي عبور از موانع را با نمايندگان مطرح نمايد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در […]

علي فاضلي رييس اتاق اصناف تهران هفته آينده در مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور خواهد يافت تا مسايل و مشكلات اصناف كلان شهر تهران و برنامه هاي اتاق و راهكارهاي كمك مجلس براي عبور از موانع را با نمايندگان مطرح نمايد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در این زمینه گفت: قرار است اين نشست ها به صورت دوره اي در مجلس و اتاق اصناف برگزار شود تا مجلس شوراي اسلامي ضمن شناخت دقيق از مسايل مبتلابه اصناف، راه هاي رفع آن را با مشاركت خود اصناف شناسايي و اجرايي نمايد. بر اساس این گزارش، رياست مجمع نمايندگان شهر تهران در مجلس شوراي اسلامي را دكتر محمدرضا عارف بر عهده دارد.