حضور رييس اتاق اصناف در شوراي ۵۱ نفره نمايندگان مجلس و شوراي شهر تهران؛ اتاق اصناف آماده است با تشكيل كميسيون اصناف در شوراي شهر به كمك مديريت شهري بيايد

علي فاضلي رئیس اتاق اصناف ایران صبح امروز سه شنبه با مرتضي الويري عضو شورای اسلامی شهر تهران ديدار و گفتگو كرد. رييس اتاق اصناف تهران و ايران در این ديدار گزارشي از مهمترين مسايل مبتلابه اصناف در شهر تهران و كلان شهرهاي ايران را با عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ميان گذاشت و […]

علي فاضلي رئیس اتاق اصناف ایران صبح امروز سه شنبه با مرتضي الويري عضو شورای اسلامی شهر تهران ديدار و گفتگو كرد. رييس اتاق اصناف تهران و ايران در این ديدار گزارشي از مهمترين مسايل مبتلابه اصناف در شهر تهران و كلان شهرهاي ايران را با عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ميان گذاشت و گفت: اگر با تعامل شوراي شهر و اصناف براي اين مسايل چاره انديشي شود، مدل اجرايي تهران به تمامي كلان شهرها و شهرستان هاي كشور تسري خواهد يافت. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ايران، علی فاضلي تاكيد كرد كه عدم حضور نمايندگان اتاق اصناف در مديريت شهري، ايجاد و گسترش بي رويه مجتمع هاي تجاري بدون نيازسنجي و وجود نزديك به يكصدهزاربنگاه اقتصادي بدون پروانه كه بخشي بواسطه مسايل شهرداري پايان كار ندارند و مديريت اصناف را با چالش هاي جدي روبرو كرده است. وي گفت: اتاق اصناف آماده است تا با تشكيل كميسيون اصناف در شوراي شهر به كمك مديريت شهري بيايد و مسايل اصناف را كه در زيبايي، امنيت پايدار و مديريت روان شهري نقش بسزايي دارند را مطرح و اولويت بندي نمايند. مهندس مرتضي الويري عضو شوراي شهرتهران از پيشنهاد رييس اتاق اصناف استقبال كرد و با اشاره به شناخت ديرينه خود از آقاي فاضلي گفت: امروز فرصت بسيار خوبي براي مديريت شهري فراهم آمده است تا مسايل مبتلابه اصناف به عنوان بخش بزرگي از جامعه را شناسايي و با مشارکت آنها رفع نمايد. الويري افزود: ۲۱ عضو شوراي اسلامي شهرتهران و ۳۰ نماينده شهر تهران گروه ۵۱ نفره اي را براي هم انديشي و كمك به حل مشكلات شهروندان تهراني تشكيل داده است كه پيگيري و تلاش خواهم كرد تا رييس اتاق اصناف ايران در اين ساختار ورود كند. وي تاكيد كرد: در زير مجموعه يك يا چند كميسيون شوراي اسلامي شهر تهران نيز نمايندگان اتاق اصناف در قالب كارگروه اصناف حضور خواهند يافت تا از نزديك و به صورت كارشناسانه مسايل اصناف بررسي و چاره انديشي شود. عضو شوراي اسلامي شهرتهران با اشاره به گزارش سه ساعته رييس اتاق اصناف به جلسه رسمي شوراي شهر تهران گفت: اين نشست شناخت خوبي از اصناف و نقش آنها در مديريت شهري و الزامات همكاري و مشاركت فعالانه آنها در اداره شهر بدست داد و شورا از آن بهره خواهد برد.