قابل توجه همکاران محترم : همایش غذای سالم، شیرینی درزندگی سالم

ترویج غذای سالم یک فرهنگ است و اشاعه آن به واسطه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی صورت می پذیرد. درهمین راستا همایش غذای سالم ، شیرینی سالم در زندگی سالم باحضور وزیر محترم بهداشت و مشارکت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اتحادیه صنف دارندگان قنادی ، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران برگزار خواهد […]

ترویج غذای سالم یک فرهنگ است و اشاعه آن به واسطه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی صورت می پذیرد. درهمین راستا همایش غذای سالم ، شیرینی سالم در زندگی سالم باحضور وزیر محترم بهداشت و مشارکت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اتحادیه صنف دارندگان قنادی ، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران برگزار خواهد شد.

حضور الزامی و حمایت شما ازبرگزاری همایش مذکور موجب تحکیم ارتباط با وزارت محترم بهداشت می گردد.

مستدعی است با حضور خود حامی گام هایی باشید که برای اعتلای فرهنگ سلامت جامعه برداشته می شود.