ثابت ماندن قدر السهم اصناف در مالیات سال ۹۷

رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ قدرالسهم اصناف در پرداخت مالیات همانند چهار سال قبل ثابت مانده است . علی فاضلی امروز در جلسه کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق اصناف ایران درراستای حمایت از متصدیان واحدهای صنفی در حوزه مالیات با […]

رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ قدرالسهم اصناف در پرداخت مالیات همانند چهار سال قبل ثابت مانده است .

علی فاضلی امروز در جلسه کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق اصناف ایران درراستای حمایت از متصدیان واحدهای صنفی در حوزه مالیات با اعلام این خبر گفت: در گام اول به دور از عکس گرفتن ها وتعریف وتمجید لحظه ای از معاونان امورمالیاتی شهرها طی تعاملاتی که برای حمایت عملی از واحدهای صنفی در اتاق اصناف ایران با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، دولت و همچنین کارشناسان ومدیران سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم توانستیم موافقت آنها را برای ثابت نگه داشتن عدد ۳هزار ۲۰۰میلیارد تومان پرداخت مالیاتی اصناف به توافق برسیم واین عدد برای سال ۹۷ ثابت مانده است این در حالی است که دولت از این موضوع متضرر خواهد شد.

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در بودجه سال ۹۷ میزان دریافت مالیات ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است واینکه اصناف همانند چهار سال قبل دارند مالیات پرداخت می کنند نشان از سطح تعامل دولت با اصناف دارد واینها بدون عکس گرفتن انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد : برای اینکه کاری انجام شود نیازی به عکس گرفتن ها وشانتاژ عکسی نیست و خوشبختانه روسای اتحادیه های صنفی عمل و شعار را از هم تمیز می دهند واینکه عده ای با هدف شخصی بخواهند از اصناف برای رسیدن به اهداف بیرون از اصناف سو استفاده کنند به طور قطع با هوشیاری روسای اتحادیه های صنفی ناکام خواهند ماند.

فاضلی همچنین تصریح کرد: روسای سه اتاق طی نامه وحضور در جمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ودولت به طورشفاف از اثرات افزایش حامل های انرژی وبه خصوص بیکاری در صنوف تولیدی هشدار دادند واعلام کردند که با افزایش قیمت بنزین وحامل های انرژی ۴۰۰هزار شغل حذف وبر تعداد بیکاران کشور اضافه خواهد شد که با مجاب شدن نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ودولت درآمد ۱۷هزار میلیاردتومانی دولت هم حذف شد اما در هرصورت این درآمد دولت باید جایی دیگر جبران شود.