تاکید مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران از بذل توجه ویژه مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات اصناف در سال ۹۷ خبر داد و وزرای دولت از سوی مقام معظم رهبری موظف به تسهیل در رفع این مشکلات شدند. علی فاضلی در گفت وگو باخبرنگار اتاق اصناف تهران گفت: اصناف همیشه مورد توجع ویژه مقام معظم رهبری بودند […]

رئیس اتاق اصناف ایران از بذل توجه ویژه مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات اصناف در سال ۹۷ خبر داد و وزرای دولت از سوی مقام معظم رهبری موظف به تسهیل در رفع این مشکلات شدند.
علی فاضلی در گفت وگو باخبرنگار اتاق اصناف تهران گفت: اصناف همیشه مورد توجع ویژه مقام معظم رهبری بودند به همین دلیل پس ازاینکه گزارشی از مشکلات سنگین اصناف را به محضر مقام معظم رهبری رساندیم . مقام معظم رهبری پس از جلسه ای باوزیران مربوطه دستور رفع مشکلات اصناف صادر فرمودند. به همین دلیل با هماهنگی هایی که وزیر اقتصاد ودارایی داشت نشستی با حضورنماینده متحرم مجلس شورای اسلامی ، وزیر اقتصاد ، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
وی اضافه کرد: دراین نشست مقرر شد تا برای تعیین وضعیت مالیاتی گروه چهار گانه اصناف کارگروه مشترک کارشناسی هشت نفره ای تشکیل شود تا نظرات خودشان را اعلام نمایند سپس با نظر رییس اتاق اصناف و وزیر اقتصاد ونماینده محترم مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شود.