علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران : جایگاه سازی مناسب ، برای اصناف در کمیسیون های مجلس و جاهایی که اصناف نماینده نداشت ، از نمونه کارهای آقای فاضلی می باشد که موجب ارتقأ سطح اصناف در کشور شد .

ایجاد جایگاه مناسب برای اصناف در کمیسیون های مجلس 🔸علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در گفتگو با خبرنگار رازق درخصوص مدیریت اصناف در چهار سال گذشته اعلام کرد : بعد از ادغام دو مجمع تولیدی و توزیعی ، اتاق اصناف با مدیریت آقای فاضلی ایجاد شد . که زحمات انجام شده توسط ایشان […]

ایجاد جایگاه مناسب برای اصناف در کمیسیون های مجلس

🔸علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران در گفتگو با خبرنگار رازق درخصوص مدیریت اصناف در چهار سال گذشته اعلام کرد : بعد از ادغام دو مجمع تولیدی و توزیعی ، اتاق اصناف با مدیریت آقای فاضلی ایجاد شد . که زحمات انجام شده توسط ایشان کاملا مشهود است .

🔸علی بهرمند افزود : در چهار ساله دوران مدیریتی ایشان ، با ارتباطات صحیح ، توانست برای اصناف جایگاه مناسبی در کمیسیون های مجلس و جاهایی که اصناف نماینده ای نداشت ایجاد کند که موجب ارتقأ سطح اصناف در کشور شد .

🔸در ادامه گفت : لازم به ذکر است که روسای اتحادیه ها کماکان برای پیشبرد اهداف اصناف توقع بیشتری از روسای اصناف را دارا می باشند .

🔴 افزایش ۱۰ برابری عوارض پسماند

🔸رئیس اتحادیه صنف قنادان بیان نمود : صنف قنادان ، یکی از مشغالی محسوب می شود که به دلیل تولید ، روزانه مقداری پسماند ایجاد می کنند . در سال های گذشته مبالغ پسماند منطقی تر و کمتر بود که متاسفانه در سال جدید شاهد افزایش ده برابری این مبالغ بودیم .

🔸وی ادامه داد : افزایش بیش از حد این عوارض با موجی از اعتراضات اعضای صنف قنادان روبه رو شد که این مبالغ از توان اعضای صنف به جهت پرداخت خارج بود .

🔸علی بهرمند در پایان خاطر نشان شد : افزایشات چند برابری عوارض پسماند منطقی نبوده ، و امیدواریم مسئولان با ارزیابی مجدد به صورت قانونی و کارشناسی این عوارض را اعلام نمایند .