آموزش باقلوا استانبولی در آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان تهران

دوره دوم آموزش باقلوا استانبولی حرفه ای در محل آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان تهران در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۲  دوم شهریورماه۹۷ جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۶۶۹۳۰۳۱۹ و ۶۶۹۲۴۰۴۴تماس حاصل فرمائید

دوره دوم آموزش باقلوا استانبولی حرفه ای در محل آموزشگاه اتحادیه صنف قنادان تهران

در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۲  دوم شهریورماه۹۷

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۶۶۹۳۰۳۱۹ و ۶۶۹۲۴۰۴۴تماس حاصل فرمائید