عوض پور: انتخابات نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف سراسر کشور ۲۹ مرداد برگزار می شود

انتخابات نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور برای حضور در پارلمان اتاق اصناف ایران روز دوشنبه ۲۹ مردادماه سال جاری به صورت سراسری در سطح کشور برگزار می شود. علی عوض پور به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: انتخابات نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور فردا دوشنبه به صورت سراسری […]

انتخابات نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور برای حضور در پارلمان اتاق اصناف ایران روز دوشنبه ۲۹ مردادماه سال جاری به صورت سراسری در سطح کشور برگزار می شود. علی عوض پور به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران گفت: انتخابات نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف کشور فردا دوشنبه به صورت سراسری در سطح کشور برگزار می شود. عوض پور تصریح کرد: در اجرای ماده ۴۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است دوماه قبل از پایان دوره قانونی اتاق اصناف ایران مقدمات برگزاری همزمان انتخابات پارلمان اصناف کشور را در سراسر کشور با ارائه برنامه زمان بندی شده فراهم کند. دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: با توجه به سراسری بودن انتخابات، کمیسیون های نظارت مراکز استان ها موظف هستند دستور برگزاری انتخابات را به هیات اجرایی صادر کنند تا انتخابات در مهلت مذکور در چارچوب ضوابط مربوطه و در مهلت مقرر برگزار و نتایج را به هیات عالی نظارت ارسال کنند. وی اضافه کرد: جدول سهمیه نمایندگان اتاق اصناف استان ها بر اساس آمار واحدهای صنفی ثبت شده هراستان به ازای هر ۲۰هزار واحد صنفی شامل یک نماینده است، به علاوه روسای اتاق های اصناف مراکز استانها که در مجموع ۱۴۱ نفر اعضای اجلاس اتاق اصناف ایران هستند. ترکیب نمایندگان همواره مرکب از نیمی صنوف تولیدی – فنی و نیمی دیگر توزیعی –خدماتی است که برای مدت ۴ سال سیاست گذاری امور اصناف را به عهده خواهند داشت. عوض پور در پایان با اشاره به تاریخ فراخوان که ۶ تا ۸ مرداد انجام پذیرفت؛ اظهار داشت: طی این فرایند، ۷ روز تا ۲۰ مرداد امکان ثبت نام وجود داشت و برگزاری انتخابات روز ۲۹ مرداد به صورت سراسری و در طول یک روز انجام خواهد شد که در صورت وجود اعتراض حداکثر ظرف ۳روز پس از وصول شکایت توسط کمیسیون نظارت مراکز ۱۵ روز به شکایات رسیدگی می شود و پس از موعد مقرر اسامی منتخبان به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال خواهد شد