مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: اصناف سه میلیون و ۳۵ هزار اظهارنامه مالیاتی دادند

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت:‌ اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی دادند. محمدرضا جعفریان در مورد وضعیت مالیات صنوف در کل کشور اظهار داشت: بر اساس آمار، برای مالیات بر درآمد و عملکرد سال ۹۶، اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی داده‌اند که از این میزان […]

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت:‌ اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار فقره اظهارنامه مالیاتی دادند. محمدرضا جعفریان در مورد وضعیت مالیات صنوف در کل کشور اظهار داشت: بر اساس آمار، برای مالیات بر درآمد و عملکرد سال ۹۶، اصناف ۳ میلیون و ۳۵ هزار اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی داده‌اند که از این میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است. وی در گفت‌وگو با فارس، تأکید کرد: تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و اگر این سازمان مستنداتی به دست نیاورد، از اول شهریور ماه برگ قطعی مالیات این تعداد از مؤدیان صنوف صادر خواهد شد. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ۱۵ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی اظهار شده مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، تصریح کرد: مالیات عملکرد مؤدیان مورد توافق با رشد ۵ درصد نسبت به عملکرد قطعی سال ۹۵ آنها همراه است، بنابراین بدون یک ریال هزینه اضافی، مالیات بیش از یک میلیون واحد صنفی در وقت مقرر واریز شده است. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی میزان مالیات پرداختی مؤدیان صنوف را به بخش خصوصی اعلام نکرده و آن را محرمانه اعلام کرده است، گفت: در تهران ۶۸۲ هزار و ۴۶۲ اظهارنامه مالیاتی دریافت شده که در مجموع ۷ تا ۹ درصد رشد مالیات ابرازی وجود داشته است، همچنین شاهد رشد ۵ تا ۷ درصدی تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی در تهران برای گروه‌های اول تا سوم مشاغل مدنظر قانون هستیم. به گفته جعفریان از این تعداد اظهارنامه مالیاتی ثبت‌شده در تهران ۲۷۸ هزار و ۱۸۶ اظهارنامه مربوط به مؤدیان مشمول ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها است و مؤدیانی که خود را مشمول توافق افزایش ۵ درصدی مالیات دانسته‌اند، نسبت به عملکرد سال ۹۵،حدود ۷۲.۶ درصد رشد داشته است. این کارشناس مالیات اصناف، علت این موضوع را رکود حاکم بر بازار و کسادی اوضاع فروش و یا عملکرد کمتر از سال قبل برای واحدهای صنفی دانست.