قابل توجه همکاران گرامی : برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی قنادان

      اولین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندیهای قنادان ایران با حضور زنجیره های تامین وتوزیع در تاریخ ۲۱-۱۹آذرماه سالجاری در محل هتل المپیک تهران برگزار میشود. این نمایشگاه فرصتی است تا با حضورمتخصصان قناد،تامین کنندگان مواد اولیه وتجار، پتانسیل هاوتوانمندیهای قنادان ایران معرفی،و به اشتراک گذاشته می شود. متقاضیان (زنجیره تامین وتوزیع وبخش آموزشگاهی […]

 

 

 

اولین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندیهای قنادان ایران با حضور زنجیره های تامین وتوزیع در تاریخ ۲۱-۱۹آذرماه سالجاری در محل هتل المپیک تهران برگزار میشود.
این نمایشگاه فرصتی است تا با حضورمتخصصان قناد،تامین کنندگان مواد اولیه وتجار، پتانسیل هاوتوانمندیهای قنادان ایران معرفی،و به اشتراک گذاشته می شود.
متقاضیان (زنجیره تامین وتوزیع وبخش آموزشگاهی )که قصد مشارکت دراین مهم را دارند باتوجه به محدودیت زمان وفضادرخواست های خودرا با ستاد نمایشگاه هماهنگ فرمایید.
تلفن:
۰۲۱۴۴۶۵۱۳۶۴
لینک مجله قنادان👇👇👇
https://t.me/joinchat/BsJxulGdvpbsxD7dfblYuA