دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی باد

در فرهنگ ايراني ،اسلامي عدد چهل ستايش شده و شاهدي بر پختگي و قوام است. به ميمنت چهل سالگي انقلاب اسلامي ايران در روز دوشنبه بيست و دوم بهمن ماه همزمان با حضور و خروش ميليوني مردم ايران در بزرگداشت يوم ا…بيست و دوم بهمن اتحاديه صنف قنادان تهران به نمايندگي از صنف بزرگ قنادان […]

در فرهنگ ايراني ،اسلامي عدد چهل ستايش شده و شاهدي بر پختگي و قوام است.
به ميمنت چهل سالگي انقلاب اسلامي ايران در روز دوشنبه بيست و دوم بهمن ماه همزمان با حضور و خروش ميليوني مردم ايران در بزرگداشت يوم ا…بيست و دوم بهمن اتحاديه صنف قنادان تهران به نمايندگي از صنف بزرگ قنادان كيك چهل سالگي انقلاب را به وزن ٤٠٠ كيلوگرم با طرحي بديع تدارك ديده است و در مسير راهپيمايي تقديم هموطنان عزيز مي نمايد.
همه شما روئساي محترم اتحاديه هاي صنفي دعوت ميباشيد قرار ما :خيابان انقلاب ضلع شمالغربي چهارراه وليعصر ساعت ٩ صبح محل استقرار و توزيع كيك چهل سالگي انقلاب اسلامي ايران.
علي بهرمند رئيس اتحاديه صنف قنادان تهران