تعامل همه جانبه‎ای بین اتاق اصناف تهران با مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت وجود دارد

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر تعامل همه جانبه اتاق اصناف تهران با مرکز امور اصناف در رابطه با ضرورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی بیان داشت: در راستای تثبیت و یکسان سازی قیمتها  بر آن شدیم به طور هماهنگ و رصد ۵ تا ۶ کالای اساسی به نظارت و کنترل هر چه تمامتر و […]

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر تعامل همه جانبه اتاق اصناف تهران با مرکز امور اصناف در رابطه با ضرورت تثبیت قیمت کالاهای اساسی بیان داشت: در راستای تثبیت و یکسان سازی قیمتها  بر آن شدیم به طور هماهنگ و رصد ۵ تا ۶ کالای اساسی به نظارت و کنترل هر چه تمامتر و هدف مندی مشترک مابین اتاق و مرکز اصناف برآییم که بزودی این هماهنگی انجام خواهد شد.

قاسم نوده فراهانی گفت: در برخی از موارد کالاهای مشابه ای در واحدهای صنفی در یک راسته با قیمتهای متقاوت از سوی آن واحدها به مردم عرضه می شود؛ لذا بر آن شدیم تا در راستای تثبیت و یکسان سازی قیمتها به طور هماهنگ و رصد ۵ تا ۶ کالای اساسی به نظارت و کنترل هر چه تمامتر و هدف مندی مشترک مابین اتاق و مرکز اصناف برآییم  که بزودی این هماهنگی صورت و انجام خواهد شد.

قاسم نوده فراهانی در ادامه بیان داشت: سود هر کالایی به  میزان مشخصی معین شده است و ضریب سود نیز هر سال در کمیسیون ضریب سود وزارت اقتصاد و دارایی کارشناسی و تصویب می شود و از طریق اتاق اصناف به کلیه اتحادیه ها ابلاغ و اتحادیه نیز موظف است به کلیه واحد های تحت پوشش خود ابلاغ نماید؛ لذا هر واحد صنفی می داند سود کالایی که می فروشد چند درصد است، بنابراین بایستی با یک بر نامه ریزی دقیق  فرهنگ سازی نماییم تا همه صنوف به رعایت نرخ مصوب پایبند باشند و امیدواریم بتوانیم کم‎کم این نظارت و فرهنگ سازی را توسعه دهیم.

فراهانی در رابطه با نوسانات ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی بیان داشت: افزایش و یا کاهش ارز نباید بر روی قیمت کالاهایی که از قبل خریداری شده تاثیر بگذارد.

او تصریح کرد: فروشندگان و صاحبان واحد های صنفی باید طبق فاکتور رسمی به فروش کالا اقدام نمایند؛ باید توجه داشته باشیم همانطور که توقع نداریم، افزایش ارز نباید بلافاصله بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد کاهش ارز نیز نمی تواند بسرعت قیمت ها را پایین بیاورد؛ چرا که بسیاری از این کالاها در زمان گذشته خریداری و یا سفارش داده شده اند.