آموزش تکنیک ها و مهارتهای فروشندگی در اتحادیه صنف قنادان تهران

همکار گرامی احتراما به اطلاع میرساند اتحادیه صنف قنادان تهران در راستای تقویت مهارت و تکنیک های ارتباط با مشتری و فروش محصولات در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان و بالابردن بازدهی فروش اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورخ ۹۸/۶/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ توسط مدرس برتر در این حوزه نموده است […]

همکار گرامی
احتراما به اطلاع میرساند اتحادیه صنف قنادان تهران در راستای تقویت مهارت و تکنیک های ارتباط با مشتری و فروش محصولات در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان و بالابردن بازدهی فروش اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورخ ۹۸/۶/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ توسط مدرس برتر در این حوزه نموده است لازم به ذکر است شرکت در این دوره جهت فروشندگان واحدهای صنفی الزامی میباشد و در پایان گواهی معتبر پایان دوره اعطا خواهد شد.